Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Lâm Đồng tổ chức sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm

Ngày 12/7/2019 tại Đà Lạt, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019.


Kết thúc 9 tháng, doanh thu Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đạt 74% kế hoạch năm, tăng trưởng 12%; Doanh thu tính lương đạt 69% kế hoạch, tăng trưởng 23%.  Cùng với đó, Bưu điện tỉnh đã tập trung hoàn thiện hệ thống Nội quy quy chế, các cơ chế kinh doanh, chăm sóc khách hàng để phục vụ hiệu quả cho thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.  

Hội nghị đã biểu dương các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong hoạt động SXKD; Công đoàn Bưu điện tỉnh cũng trao tặng tiền thưởng cho các Công đoàn cơ sở thành viên đạt thành tích trong chương trình thi đua “nâng cao chất lượng khâu phát” quý III/2019 do Công đoàn Tổng công ty khen thưởng.  

Hội nghị cũng đã thảo luận và đưa ra một số giải pháp thúc đẩy SXKD trong các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao và kế hoạch mục tiêu năm 2019; tạo tiền đề xây dựng, phát triển kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo.