Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quy chế đào tạo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 26/2/2010, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có văn bản số 101/QĐ-BCVN về việc ban hành Quy chế cử người đi đào tạo, bồi dưỡng của Tổng công ty.


Các tin khác