Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng giai đoạn 2017 - 2018

Quyết định số 1748/QĐ-BTTTT ngày 21/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về tặng Bằng khen giai đoạn 2017-2018 tại đây.

Các tin khác