Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện thành phố Vĩnh Yên: Doanh thu đạt gần 30 tỷ đồng

10 tháng năm 2019, doanh thu của Bưu điện thành phố Vĩnh Yên đạt gần 30 tỷ đồng, hoàn thành 79% kế hoạch năm. Trong đó, nhóm dịch vụ Bưu chính chuyển phát chiếm tỷ trọng lớn.

Đạt được kết quả đó, Bưu điện thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức lại mạng lưới sản xuất, triển khai nhiều nhóm giải pháp, trong đó nâng cao chất lượng dịch vụ được đặt lên hàng đầu.

Theo đó, Bưu điện thành phố sắp xếp lại mô hình kinh doanh từ bán hàng thụ động sang chủ động; đổi mới phương thức điều hành SXKD theo hướng linh hoạt, điều hành trực tuyến, kịp thời; tái cơ cấu lực lượng lao động.

Thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, làm mới các dịch vụ lõi bưu chính chuyển phát và phát triển thêm một số dịch vụ mới như: Thu hộ, chi hộ, tiết kiệm bưu điện, chuyển phát hồ sơ giấy phép lái xe, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội… và nhiều dịch vụ hành chính công khác.

Cùng với đó, đơn vị cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là các dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Phấn đấu đến hết năm 2019, doanh thu của đơn vị đạt hơn 37 tỷ đồng.