Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Quảng Nam tham gia chuyển trả 198.399 hồ sơ thủ tục hành chính

Ngày 26/11, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp với Bưu điện tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo đánh giá tình hình triển khai đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam trong 11 tháng qua, bưu điện đã chuyển trả 18.399 hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đến tận địa chỉ theo yêu cầu, chiếm 23% hồ sơ trả kết quả; thu hộ hơn 10 tỷ đồng tiền phí, lệ phí. Bưu điện tỉnh đã bố trí nhân viên tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa tại TP Tam Kỳ, TP Hội An, TX Điện Bàn và các huyện Phú Ninh, Đại Lộc, Bắc Trà My, Duy Xuyên và Núi Thành với gần 180.000 hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC. Bộ phận một cửa UBND xã Bình Triều (Thăng Bình), xã Duy Vinh (Duy Xuyên), xã Tam Lộc (Phú Ninh) và xã Quế Lộc (Quế Sơn) đã chuyển sang tiếp nhận và trả hồ sơ tại bưu điện xã...