Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Người dân có thể tới các điểm Bưu điện để đăng ký tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia

Sáng 7/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo giới thiệu Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo đó các tổ chức, cá nhân khi đăng ký tài khoản để trên cổng để thực hiện các thủ tục hành chính phải được xác thực, định danh theo đúng quy định. Là “cánh tay nối dài” của Chính phủ, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện xác thực, định danh miễn phí cho người dân thông qua mạng lưới các điểm giao dịch trên toàn quốc.


Quang cảnh buổi họp báo

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, chiều 9/12, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Đây là dấu ấn quan trọng trong mục tiêu Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”.

Cổng DVCQG có vai trò quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, đây là hệ thống kết nối Chính phủ với người dân và doanh nghiệp qua phương thức điện tử.

Cổng DVCQG có 6 cấu phần chính gồm, cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Bộ câu hỏi/trả lời liên quan đến TTHC; nền tảng xác thực, đăng nhập một lần kết nối với các Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh; nền tảng thanh toán trực tuyến; hệ thống phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương; hệ thống hỗ trợ trực tuyến và Tổng đài hỗ trợ. Cùng với đó, Cổng DVCQG sẽ cung cấp 7 chức năng chính gồm, chức năng đăng nhập một lần, sử dụng 1 tài khoản của Cổng DVCQG để đăng nhập Cổng dịch vụ công của Bộ, của địa phương; Tra cứu về thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công của tất cả các ngành, lĩnh vực, các địa phương trên toàn quốc; Theo dõi chi tiết toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo hướng cá nhân hóa thông tin người dùng, cung cấp các tiện ích liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công; tiếp nhận phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, chuyển xử lý và theo dõi chi tiết tình trạng xử lý của bộ, ngành, địa phương. Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán; đánh giá sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Với vai trò đầu mối kết nối với các Cổng dịch vụ công, cơ sở dữ liệu, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua Cổng DVCQG sẽ giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn nhiều do có thể tái sử dụng các thông tin đã có và tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ, từ đó giảm đáng kể chi phí xã hội trong thực hiện TTHC, đặc biệt là những TTHC có liên quan đến nhiều cơ quan.

Theo tính toán chi phí xã hội thực hiện 8 nhóm dịch vụ công, giả định với số lượng giao dịch như năm 2018, việc chuyển từ phương thức dịch vụ công trực tiếp sang trực tuyến sẽ tiết kiệm được 4.222 tỷ đồng/năm. Trong đó, tính riêng chi phí tiết kiệm được do thực hiện qua Cổng DVCQG mang lại khoảng 1.736 tỷ đồng. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên, tỷ lệ thuận với số lượng dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng DVCQG.

Sau 9 tháng tích cực triển khai, việc thiết lập Cổng DVCQG cơ bản đã hoàn thành. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao VPCP chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương xây dựng Cổng DVCQG. Theo sát quá trình xây dựng cổng, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam không chỉ tham gia, góp ý nhiều vấn đề quan trọng mà còn đẩy mạnh triển khai tuyên truyền, xác thực định danh cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc.

Theo ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các cá nhân, tổ chức không phải trả cước, phí khi thực hiện định danh, xác thực điện tử trên hệ thống PostID. Khi thực hiện các thủ tục hành chính điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia, cá nhân, tổ chức có thể đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát kết quả tại nhà qua Bưu điện và  chỉ phải trả cước, phí đối với việc sử dụng các dịch vụ khác theo quy định.