Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Lai Châu triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

Hội nghị được Bưu điện tỉnh Lai Châu tổ chức ngày 25/12. Các đồng chí lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các đối tác, đơn vị bạn… tham dự.


Ông Nguyễn Xuân Lam, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
trao Giấy khen cho Ban Giám đốc Bưu điện tỉnh

Năm 2019, Bưu điện tỉnh tích cực triển khai chỉ đạo, chương trình công tác của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với các giải pháp thúc đẩy kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng; quản lý nâng cao chất lượng; quản lý tài chính kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống bưu điện – văn hóa xã; rà soát, kiện toàn tổ chức sản xuất, bộ máy lao động; điều hành, thực hiện các cơ chế kinh tế nội bộ. Tập thể cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh nỗ lực vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu cơ bản như: tổng doanh thu 90,126 tỷ đồng (tăng 27% so với năm 2018); tổng doanh thu tính lương thực hiện gần 32 tỷ đồng (tăng 11% so với năm 2018)…

Riêng đối với nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát, đến ngày 20/12/2019 đã có 825 khách hàng được cấp mã và phát sinh doanh thu trên hệ thống 16 tỷ đồng. Nhóm dịch vụ tài chính bưu chính, năm 2019 phát triển được 1.212 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (đạt 121% kế hoạch)...

Năm 2020, Bưu điện tỉnh đặt ra 14 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp để đạt các mục tiêu phấn đấu tổng doanh thu đạt 86 tỷ đồng (đạt 101% so với kế hoạch giao); doanh thu tính lương phấn đấu đạt 38,832 tỷ đồng (tăng 22% so với thực hiện năm 2019); năng suất lao động đạt 126,9 triệu đồng/người/năm (tăng 14% so với năm 2019, cả lao động hợp đồng và thuê khoán)...

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao tập thể Bưu điện tỉnh trong đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành để đạt được kết quả nêu trên. Đồng thời khẳng định: Năm 2020 vẫn là năm cạnh tranh gay gắt, tái cơ cấu và chuyển đổi cơ cấu dịch vụ, sự phát triển vượt bậc của bùng nổ công nghệ thông tin, các dịch vụ mạng, do vậy, Bưu điện tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống, vừa tinh gọn, vừa nâng cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ, đảm bảo an toàn thông tin. Đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát cơ sở, tháo gỡ vướng mắc. Phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức, cá nhân, tránh trì trệ. Tập trung mở rộng các dịch vụ mới thông qua tăng cường quan hệ với các đối tác. Phấn đấu giảm dần sự hỗ trợ của Tổng công ty.

Nắm bắt cụ thể cơ chế kế hoạch, kinh doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành, kinh doanh các dịch vụ. Rà soát, đánh giá lại thị trường, khách hàng; tổ chức lực lượng bán hàng chuyên trách theo đúng quy định tại từng địa bàn, tăng cường bám sát thị trường nông thôn. Tổ chức tốt đội ngũ chuyên quản các dịch vụ tại tỉnh, huyện, xã, đặc biệt là các dịch vụ đại lý bảo hiểm, ngân hàng. Thúc đẩy sản lượng chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dịp này, Bưu điện tỉnh được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen đã đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019; 6 đơn vị trực thuộc và Công đoàn Bưu điện tỉnh được tặng thưởng. Bưu điện thành phố Lai Châu được nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.