Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Ninh Thuận triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 3/1, Bưu điện tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Bưu điện tỉnh đã duy trì tốt và ổn định hoạt động của mạng lưới Bưu chính công cộng, đáp ứng các dịch vụ bưu chính thiết yếu và phát hành báo chí phục vụ cho yêu cầu của xã hội. Theo đó, đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao: Tổng doanh thu đạt 106% kế hoạch Tổng công ty giao (tăng 38% so với năm 2018); nộp ngân sách địa phương gần 1,3 tỷ đồng; năng suất lao động tăng 16% so với thực hiện năm 2018…


Ban Lãnh đạo Bưu điện tỉnh nhận Cờ thi đua Bộ TT&TT

Năm 2020, Bưu điện tỉnh đề ra mục tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu từ 10% trở lên, tổng doanh thu tính lương vượt 3% trở lên, phấn đấu năng suất lao động theo doanh thu bình quân và thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Đồng thời, sẽ tập trung phân loại lao động, nhóm lao động để tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan; chú trọng đến các nhiệm vụ về công tác phát hành báo chí, nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm bưu điện văn hóa xã tại vùng sâu, vùng xa, các chi bộ lẻ ở vùng khó khăn trong tỉnh; xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc chuyển phát; phối hợp thực hiện tốt hoạt động chuyển phát nhanh hồ sơ, thủ tục; thực hiện có hiệu quả các dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh…

Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua cho Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Ninh Sơn; Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Bưu điện tỉnh.