Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Sóc Trăng: Tiếp tục đảm bảo mục tiêu kinh doanh, phát triển dịch vụ và phục vụ công ích

Ngày 6/1, Bưu điện tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Đến dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo, cán bộ Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc. Ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự hội nghị.


Thành viên HĐTV Nguyễn Quốc Vinh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2019

Tại hội nghị, các đại biểu được xem phóng sự 10 sự kiện tiêu biểu của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Bưu điện tỉnh Sóc Trăng. Trong năm, Bưu điện tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các chỉ tiêu. Cụ thể: tổng doanh thu trên 177 tỉ đồng (đạt 127% so năm 2018); riêng doanh thu tính lương đạt 70,4 tỉ đồng; tổ chức ra quân nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát tại các đơn vị, rà soát 1.485 doanh nghiệp, trong đó phát triển 216 hợp đồng mới; triển khai các chương trình thi đua hoàn thành doanh thu phân kỳ đến tận bưu cục, bưu điện, văn hóa xã. Từ đó thúc đẩy kinh doanh bưu chính tại các đơn vị; thực hiện nhiệm vụ luân chuyển hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về các sở, ngành và ngược lại; thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm xã hội qua thẻ chi trả E-money; tổ chức thành công các hội nghị “Sống vui, sống khỏe cùng Dai-ichi Life Bưu điện Việt Nam”; hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện, phát triển mới 3.594 đối tượng, hoàn thành 199% kế hoạch Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao…

Bên cạnh đó, đơn vị còn chú trọng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ trên toàn Bưu điện tỉnh; triển khai các chương trình kiểm tra tại các đơn vị, kết hợp đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ; củng cố, kiện toàn đội ngũ, cụ thể hóa, tách biệt rõ nhiệm vụ của kiểm soát viên và giám sát chất lượng.

Năm 2020, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục phát triển nhanh, ổn định, đảm bảo mục tiêu kinh doanh, phát triển dịch vụ và phục vụ công ích; nâng cao hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là dịch vụ bưu chính chuyển phát; phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 166 tỉ đồng. Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục triển khai chiến lược chuyển đổi số, từng bước hình thành doanh nghiệp công nghệ theo mục tiêu của tổng công ty; triển khai cơ chế kế hoạch, cơ chế kinh doanh, thúc đẩy kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của tổng công ty; chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính kế toán, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý rủi ro tài chính; làm mới lại dịch vụ theo định hướng khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm, từng bước dành lại thị phần; tích cực tham gia các đề án lớn của Chính phủ, tiếp tục góp phần khẳng định vị thế của Bưu điện Việt Nam; tập trung nguồn lực thực hiện thành công các đề án, phương án lớn của tổng công ty.

Tại hội nghị còn công bố quyết định giao kế hoạch năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh. Dịp này, tặng bằng khen, giấy khen cho nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong năm 2019.