Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tăng cường phòng chống dịch do chủng mới của virut Corona trên toàn mạng lưới

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho tất cả cán bộ công nhân viên và người lao động trên toàn mạng lưới trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra, Tổng công ty vừa ban hành phương án trang bị bảo hộ sức khỏe cho người lao động.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện phương án triển khai. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, các đơn vị quyết định việc mua tập trung khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, thuê phun thuốc khử trùng tại đơn vị (nếu cần)… hoặc chi tiền mặt cho người lao động chủ động mua thiết bị để phòng chống dịch. Mức chi là 100.000 đồng/người.

Các đơn vị phải tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến người lao động để thực hiện tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời chủ động hỗ trợ, trang bị các sản phẩm phòng chống dịch tốt nhất cho người lao động.

Trước đó để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Tổng công ty đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp thiết thực nhất theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tổ chức Y tế thế giới WHO.

Đặc biệt, Tổng công ty đã thành lập tổ công tác về phòng, chống dịch và Tổ trưởng tổ công tác là Tổng giám đốc Chu Quang Hào. Tổ công tác có nhiệm vụ triển khai các chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia, Tổ công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chuyên môn khác về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra. Ngoài ra tổ cổng tác cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn mạng lưới nâng cao ý thức phòng chống dịch; đồng thời xây dựng phương án, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các trụ sở, các điểm giao dịch; đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cho người lao động cũng như tổ chức sản xuất của Tổng công ty trong thời điểm dịch bệnh.

Theo phân công nhiệm vụ của tổ công tác, Công đoàn Tổng công ty và Ban Tổ chức Lao động có nhiệm vụ đề xuất các biện pháp chăm lo, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên và người lao động trong công tác phòng chống dịch; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trang bị bảo hộ lao động, các vật tư y tế cần thiết để bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch. Ban Dịch vụ Bưu chính hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tạm dừng việc chấp nhận, vận chuyển ra nước ngoài các loại hàng hóa là trang thiết bị y tế dùng trong việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra như: khẩu trang y tế, găng tay y tế….