Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phát động phong trào thi đua “Bưu điện – Văn hóa xã vững bước thành công” năm 2020

Ngày 06/02/2020, Tổng giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty vừa ban hành văn bản số 425/BĐVN-CĐTCTBĐ phát động phong trào thi đua “Bưu điện – Văn hóa xã vững bước thành công” năm 2020.


Chi trả Người có công tại BĐ-VHX Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thông qua phong trào thi đua, lãnh đạo Tổng công ty và Thường trực Công đoàn Tổng công ty mong muốn tạo khí thế thi đua sôi nổi, tập trung đẩy mạng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống BĐ-VHX theo đó: Duy trì phục vụ công ích và phát triển kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao tại hệ thống BĐ-VHX, tập trung thúc đẩy phát triển lực lượng bán lẻ là đội ngũ CTV/ĐL gắn với BĐ-VHX, góp phần quan trọng trong việc bao phủ thị trường nông thôn, mang lại nguồn doanh thu đáng kể trong tổng doanh thu của Bưu điện Việt Nam.

Cùng với đó, việc triển khai có hiệu quả phong trào thi đua cũng giúp duy trì hình ảnh và thương hiệu của Bưu điện Việt Nam tại địa bàn nông thôn; BĐ-VHX - một cấp trong tổ chức sản xuất của Bưu điện Việt Nam cùng với mạng bưu chính công cộng tham gia tích cực trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công và trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân, trở thành điểm đến thân thiện, thường xuyên để người dân tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng nhất với các dịch vụ công của Chính phủ.