Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thanh Hóa: Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng qua bưu điện

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 2352 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Bưu điện tỉnh về việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho phép các địa phương chi trả phí dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội là 1.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn như đang thực hiện từ trước đến nay  cho đến hết năm 2020 vì tỉnh đã ổn định chi ngân sách đến năm 2020. Từ năm 2021 trở đi, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh mức phí dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội phù hợp với thực tế các địa phương sau sáp nhập đơn vị hành chính.