Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định số 2152/QĐ-BTTTT ngày 9/12/2019 về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

Quyết định số 2152/QĐ-BTTTT ngày 9/12/2019 về việc tặng thưởng Cờ  thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 tại đây