Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hỗ trợ gia đình nhân viên BĐVHX Bưu điện tỉnh Lào Cai bị thiệt hại mưa đá và giông lốc để ổn định cuộc sống

Chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của gia đình CBCNV-NLĐ tại tỉnh Lào Cai do mưa đá, giông lốc vừa qua, ngày 05/05/2020, đồng chí Trần Đức Thích - Chủ tịch Hội đồng Hỗ trợ & Khuyến khích Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký ban hành Quyết định số 172/QĐ-HD về việc hỗ trợ cho gia đình 02 nhân viên BĐVHX Bưu điện tỉnh Lào Cai do bị thiệt hai gặp mưa đá và giông lốc.

Theo đó, hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình anh Tần Tiệp Phiếu - nhân viên Văn hóa xã Toòng Sành, Bưu điện huyện Bát Sát, Lào Cai bị tốc mái bay toàn bộ mái nhà, bếp, hư hỏng tài sản trong nhà và toàn bộ hoa màu. Hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho gia đình anh Hoàng Văn Bộ - nhân viên Văn hóa xã Lương Sơn, bưu điện huyện Bảo Yên, Lào Cai bị vỡ và tốc mái nhà, bếp, toàn bộ hoa màu và 05 sào lúa.

Số tiền hỗ trợ được trích từ nguồn Hỗ trợ và khuyến khích của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.