Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Vietnam Post điều tra xã hội học chỉ số Cải cách hành chính và sự hài lòng về phục vụ hành chính

Sáng 19/5, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (SIPAS). Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị. Thay mặt Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Tổng giám đốc Chu Quang Hào đã có bài phát biểu tại Hội nghị.

Kết quả Chỉ số PAR INDEX năm 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 81,15%, cao hơn 4,23% so với giá trị trung bình năm 2018 và là kết quả cao nhất trong 4 năm gần đây. Khoảng cách kết quả Chỉ số giữa đơn vị cao nhất và đơn vị thấp nhất trong bảng xếp hạng là 16,22%. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra, năm 2019, số lượng đơn vị có điểm đánh giá tăng so với năm 2018 là 62 tỉnh, thành phố, cao hơn nhiều so với kết quả đánh giá năm 2018 (chỉ có 19 đơn vị tăng điểm so với năm 2017).


84,94% người dân, tổ chức cho rằng, việc trả kết quả qua đường bưu điện là phù hợp

Kết quả đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước - SIPAS 2019 cho thấy, tỷ lệ hài lòng nói chung là 84,45%, tăng gần 1,5% so với năm 2018. 84,94% người dân, tổ chức cho rằng, việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến qua mạng Internet và trả kết quả qua đường bưu điện là phù hợp.

Những chỉ số chính xác, khách quan và trung thực này là kết quả của quá trình điều tra xã hội học do Vietnam Post phối hợp với các ngành Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Chiến binh thực hiện trên toàn quốc.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác cải cách hành chính năm 2019, biểu dương Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hà Nội, Đồng Tháp… đã đạt kết quả cao ở các Chỉ số đã công bố. Đặc biệt, Phó Thủ tướng cũng biểu dương Bưu điện Việt Nam đã góp phần trong việc đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính nói chung và việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 nói riêng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ khóa XII, là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn, để nâng cao chất lượng hiệu quả cải cách hành chính, khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua, nhằm xây dựng và kiến tạo Chính phủ cho một giai đoạn cải cách mới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tốt việc thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế 10% giai đoạn 2015 - 2021 theo Nghị quyết số 39- NQ/TW; đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cấp, các ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Phấn đấu hoàn thành sớm mục tiêu sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021 trong năm 2020.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành; thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, khơi thông nguồn lực kinh tế.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với những quyết tâm, nỗ lực, năng động, sáng tạo hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2020 và những năm tiếp theo, nước ta sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và xã hội.


Tổng giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào cho biết Bưu điện Việt Nam đã bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, 
ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo cung ứng việc phát và thu phiếu điều tra một cách tốt nhất

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng giám đốc Chu Quang Hào khẳng định Bưu điện Việt Nam vui mừng vì đã đóng góp một phần trong việc tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả giai đoạn 2017-2020.

Theo Tổng giám đốc Chu Quang Hào, để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của công tác điều tra xã hội học, Bưu điện Việt Nam đã bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo cung ứng việc phát và thu phiếu điều tra một cách tốt nhất, đúng quy định của Bộ Nội vụ.

Bưu điện Việt Nam cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra xã hội học; xây dựng, hướng dẫn quy trình cung cấp dịch vụ cụ thể tới các khâu liên quan cung ứng dịch vụ trên toàn hệ thống, đặc biệt hướng dẫn nhân viên Bưu điện (điều tra viên) nắm chắc cách thức điều tra, thông tin trên phiếu điều tra, chuyển trả đúng số tiền cho đối tượng điều tra được hưởng theo quy định; đảm bảo số phiếu điều tra phát đi và thu về phản ảnh thực tế thông tin chính xác đầy đủ, kịp thời và khách quan. Đặc biệt việc điều tra luôn đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, bí mật thông tin trên phiếu, không để trường hợp mất, thất lạc xảy ra; giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Cũng theo Tổng giám đốc, để điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019, Bưu điện Việt Nam đã tổ chức phát ra 36.630 phiếu tại 63 tỉnh, thành phố; số phiếu hợp lệ thu về là 35.268 phiếu, đạt 96,28%. 

Đối với việc điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2019, tổng số phiếu phát ra tại 63 tỉnh, thành phố và 19  Bộ, cơ quan ngang bộ là 20.716 phiếu; số phiếu thu về hợp lệ: 20.071phiếu, đạt 96,89%

Xác định, Điều tra viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nên tất cả các điều tra viên của Vietnam Post đều nghiêm túc thực hiện việc phát phiếu điều tra đến từng cá nhân người dân, người đại diện tổ chức Việc phát phiếu được thực hiện theo nguyên tắc đúng đối tượng; không gợi ý nội dung trả lời; không trả lời thay...

Đại đa số người tham gia trả lời phiếu đã hợp tác với các điều tra viên để thực hiện việc trả lời phiếu theo yêu cầu của từng cuộc điều tra, cung cấp đầy đủ thông tin về bản thân và trả lời đủ các câu hỏi của phiếu điều tra xã hội học.