Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hội nghị Cụm Công đoàn số 08: Tiếp tục đổi mới - hướng tới thành công

Ngày 02/6/2020, Cụm Công đoàn số 8 gồm Công đoàn Bưu điện các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, giải pháp đột phá để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020. Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng giám đốc; đồng chí Trần Minh Quang và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty dự Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Minh Đức chỉ đạo các đơn vị tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Đức đánh giá cao kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm của các đơn vị đặc biệt thông qua 04 đề tài tham luận của các đơn vị cho thấy lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm triển khai dịch vụ tài chính bưu chính, thông qua tham luận các đơn vị đã giới thiệu nhiều cách làm hay, kịch bản chi tiết dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh mảng tài chính bưu chính. Tuy nhiên, Phó Tổng giám đốc cũng nhắc nhở các đơn vị cần quan tâm hơn đến dịch vụ chuyển phát vốn là dịch vụ lõi truyền thống của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và trong thời gian dịch bệnh tạm được kiểm soát như hiện nay, các đơn vị cần đẩy mạnh rà soát thị trường, xây dựng và quyết liệt đẩy nhanh thực hiện giải pháp kinh doanh để kiểm soát và thống lĩnh thị trường chuyển phát trước đối thủ cạnh tranh.

Đối với hoạt động Công đoàn, các đơn vị phải chú trọng hoạt động đối thoại và đối thoại tập thể, việc đối thoại phải được tổ chức hàng năm để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đồng thời giải đáp toàn bộ những vướng mắc của người lao động từ cơ sở.

Tại Hội nghị, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Trần Minh Quang ghi nhận những kết quả của chuyên môn, công đoàn các đơn vị đã triển khai trong thời gian vừa qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới cần sớm đẩy mạnh việc thực hiện các nhóm giải pháp nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động bình thường trở lại sau dịch Covid19, trong đó lưu ý đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, triển khai văn hóa doanh nghiệp gắn với tổ chức sản xuất và chương trình 5s của Tổng công ty; quan tâm thực hiện các cơ chế chính sách chăm sóc sức khỏe cho người lao động để họ yên tâm công tác, cống hiến và gắn bó với công việc, đơn vị.