Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem “Chiến thắng Bạch Đằng (1288)”

Ngày 14/7/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3001/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT ngày 14/7/2020 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Chiến thắng Bạch Đằng (1288)” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Văn bản số 3001/BĐVN-TBC tại đây.

- Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT tại đây.