Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

122 đại biểu dự Đại hội lần thứ XV Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội

Chiều 21-7, Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên trù bị. Tham dự có 122 đại biểu đại diện cho 720 đảng viên Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội.


Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 chiều 21-7

Trong phiên trù bị, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng đã thông qua chương trình làm việc; quy chế làm việc của đại hội... Đồng thời, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Ngày 22-7, Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", chính thức khai mạc.