Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Ông Nguyễn Đức Trinh làm Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

Ngày 04/08/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Xuân Lam, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ mới.


Ông Nguyễn Xuân Lam, Thành viên HĐTV trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đức Trinh

Theo đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Trinh, Phó giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Bắc Ninh giữ chức Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm (36 tháng). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2020.