Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Hải Yến giữ chức vụ Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh

Ngày 05/08/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. Ông Chu Quang Hào, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ mới.

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc trao Quyết định bổ nhiệm cho bà Phạm Thị Hải Yến

Theo đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Hải Yến, Phó giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Quảng Ninh giữ chức Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm (36 tháng). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2020.