Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Biển, đảo Việt Nam (bộ 2): Tàu cảnh sát biển Việt Nam”

Ngày 31/8/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3772/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1446/QĐ-BTTTT ngày 21/8/2020 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Biển, đảo Việt Nam (bộ 2): Tàu cảnh sát biển Việt Nam" của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Văn bản số 3772/BĐVN-TBC tại đây.

- Quyết định số 1446/QĐ-BTTTT tại đây.