Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Khen thưởng 19 đơn vị đạt thành tích “Nâng cao chất lượng khâu phát” quý III/2020

Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 483/QĐKT-CĐTCTBĐ khen thưởng 19 Bưu điện tỉnh/thành phố vì có thành tích trong Chương trình thi đua “Nâng cao chất lượng khâu phát” – Quý III/2020. Đây là chương trình hàng quý nhằm khen thưởng cho các đơn vị có thành tích, hoàn thành chất lượng tốt trong quá trình sản xuất kinh doanh.


Vietnam Post luôn chú trọng, nâng cao chất lượng khâu phát để mang đến sự hài lòng cho khách hàng

Theo đó, tổng số tiền khen thưởng quý III của Chương trình đạt 790 triệu đồng từ nguồn tài chính Công đoàn Tổng công ty và Quỹ khen thưởng tập trung của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Nhóm đơn vị đạt thưởng lớn nhất là Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hải Dương với giá trị giải thưởng là 60 triệu đồng/đơn vị; nhóm các đơn vị đạt thưởng thứ 2 với mức thưởng 50 triệu đồng/đơn vị gồm Bưu điện thành phố Cần Thơ, Bình Định, An Giang; các đơn vị còn lại đạt mức thưởng ở mức 3 và 4 với số tiền thưởng trị giá 40 triệu/đơn vị và 30 triệu/đơn vị.

Chương trình thi đua “Nâng cao chất lượng khâu phát” là chương trình xuyên suốt cả năm của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, tiêu chí thực hiện là các đơn vị có thành tích cao và tổ chức khen thưởng hàng quý. Chương trình đã khen thưởng cho 16 bưu điện tỉnh/thành phố trong quý I/2020 và 17 bưu điện tỉnh/thành phố trong quý II/2020. Tổng số tiền khen thưởng từ đầu năm 2020 đến hết quý 3 đạt hơn 2,2 tỷ đồng.