Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sự nhất quán trong lãnh đạo điều hành của Chi ủy Chi bộ góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh tại Văn phòng Tổng công ty

Trong thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Chi ủy, Chi bộ Văn phòng đã đạt được nhiều kết quả trong việc xây dựng tổ chức Đảng và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội (công đoàn, đoàn thanh niên) trong Văn phòng Tổng công ty.

Những năm qua, Chi bộ Văn phòng Tổng công ty đã xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, có tinh thần trách nhiệm công việc và đặc biệt đoàn kết gắn bó vì công việc chung, không bè phái, không hiềm khích, ghen gét, đố kỵ. Phát huy tinh thần Đảng viên đóng vai trò chủ chốt trong triển khai công việc, gương mẫu trong phong cách, tác phong, hành vi tạo nền nếp làm việc trong các nhóm, Phòng làm việc. Chất lượng Đảng viên Chi bộ được nâng cao thông qua việc các hoạt động khuyến khích trau dồi kiến thức, học tập, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể, 100% đảng viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam tại Tổng công ty; 100% đảng viên tham gia các buổi học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng hàng năm. Ngày càng nhiều số lượng Đảng viên trên cơ sở được Chi bộ ủng hộ đã chủ động nỗ lực tham gia các khóa đào tạo dài hạn và ngắn hạn trong những năm gần đây nhằm nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ trong các mảng, lĩnh vực công việc từ tổng hợp thư ký, pháp chế, thi đua, hợp tác quốc tế đến nghiệp vụ hành chính quản trị và văn thư lưu trữ.

Trong Chi bộ Văn phòng, các Đảng viên luôn phát huy tính công khai, minh bạch, dân chủ, đặc biệt trong hoạt động hội họp, kiểm điểm, đánh giá, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Đảng viên trong Chi bộ luôn được nêu cao tinh thần dân chủ, khuyến khích đề xuất ý kiến, sáng kiến xây dựng, hoàn thiện trong công việc và lối sống của cá nhân đảng viên và của cả tập thể. Chi bộ luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Đảng viên và tháo gỡ kịp thời các vấn đề vướng mắc của mỗi Đảng viên. Chi bộ đã triển khai nghiêm túc và hiệu quả chế độ hội họp thường kỳ, đánh giá, rà soát các nhiệm vụ chính trị trong từng lĩnh vực, bảo đảm thông tin chỉ đạo điều hành đến nhanh và việc triển khai hiệu quả đến toàn thể Đảng viên Chi bộ Văn phòng. Công tác phát triển Đảng luôn được chú trọng, tạo động lực và nhiệt huyết của đoàn viên, quần chúng trong Chi bộ. Trong các năm 2017-2019, Chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên và tiếp tục bồi dưỡng và làm thủ tục kết nạp 01 đảng viên; cử đi học cảm tình đảng 3 đoàn viên và hiện đang tiếp tục giới thiệu 5 quần chúng ưu tú để sớm được xem xét kết nạp vào Đảng.

Trong xây dựng và tổ chức các hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên, Chi ủy đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chế độ, chính sách chăm lo đời sống CBCNV đầy đủ, chu đáo như: thực hiện các thủ tục nâng lương, thăm hỏi CBCNV, người nhân CBCNV, trình trợ cấp cho các trường hợp CBCNV và người thân khi ốm đau, bệnh tật. Bên cạnh đó, việc tham gia các phong trào công đoàn luôn tích cực, sôi động, gắn kết được nhiều công đoàn viên tham gia bằng các hoạt động thiết thực. Đoàn thanh niên Văn phòng tích cực tham gia các đề án, dự án lớn của Chính phủ và Tổng công ty như: Cổng thông tin mộ liệt sỹ, Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam thuộc đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa”, xây dựng hệ thống mã địa chỉ… trong đó phát huy vai trò và trách nhiệm đến từng cá nhân đoàn viên, thanh niên. Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai đầy đủ, hiệu quả các phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Bưu điện Việt Nam – Nói không với rác thải nhựa, Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam đổi mới, sáng tạo, đột phát hành công, phong trào thanh nhiên tình nguyện, hiến máu nhân đạo…

Có thể nói, sự lãnh đạo nhất quán của Chi ủy Chi bộ Văn phòng đã giúp cho việc tổ chức triển khai các nội dung xây dựng Đảng và việc tổ chức các hoạt động của tổ chức chính trị xã hội như Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Văn phòng Tổng công ty có hiệu quả, đạt nhiều thành tích trong suốt thời gian qua. Chi ủy đã và đang tiếp tục vận dụng cách thức mới, tạo luồng gió mới bằng cách đa dạng hóa hình thức tổ chức sinh hoạt Chi bộ như sinh hoạt theo tổ Đảng, sinh hoạt chuyên đề với nhiều sáng kiến mới làm tốt hơn cho tập thể, cá nhân Đảng viên theo đó các đảng viên, tổ Đảng thêm linh hoạt trong công việc mà vẫn bảo đảm tính kỷ luật, nền nếp, nghiêm túc thực hiện các quy định về sinh hoạt Chi bộ thường kỳ. Chi bộ cũng đang tiên phong, cải tiến trong cách làm bằng giao nhiều phần việc khó cho Đoàn thanh niên để phát huy vai trò sức trẻ, sức sáng tạo dám nghĩ, dám làm của đoàn viên thanh niên trong Văn phòng để Đoàn thanh niên nắm bắt cơ hội được, tổ chức nghiên cứu, tìm tòi và hiến kế về giải pháp mới, sản phẩm, công cụ mới cho Tổng công ty, góp phần tích cực và thiết thực trong hoạt động tổ chức sản xuất, kinh doanh vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty trong bối cảnh cạnh tranh thị trường khốc liệt, diến biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và sự thay đổi nhu cầu thị trường thế giới.

Sự nhất quán trong lãnh đạo điều hành của Chi ủy Chi bộ đã và đang tạo nên một tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự tin tưởng tuyệt đối của từng đảng viên vào sự lãnh đạo của Chi ủy và khẳng định quyết tâm, đồng lòng trong mỗi đảng viên trong Chi bộ, khơi dậy tinh thần chung tay xây đắp và phát triển một tập thể Chi bộ Văn phòng Tổng công ty ngày càng vững mạnh hơn.

Mỗi chi bộ là một hạt nhân tiêu biểu trong một Đảng bộ, sự lan tỏa mô hình điển hình này của Chi bộ Văn phòng đến các chi bộ thuộc các Ban, Trung tâm và đơn vị trực thuộc Tổng công ty sẽ làm nên nhiều thành tựu mới từ nỗ lực của tập thể lãnh đạo Chi bộ và của mỗi cá nhân đảng viên, từ đó sẽ tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển tương lai của Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.