Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Khảo sát, lấy ý kiến về thí điểm đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tỉnh Kon Tum

Chiều ngày 13/10, Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngân, Cục Kiểm soát TTHC làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các cơ quan, địa phương liên quan của tỉnh Kon Tum về khảo sát, lấy ý kiến về việc thí điểm đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cùng đi với đoàn công tác có ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.


Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn, có đồng chí Đặng Quang Hà, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan ngành dọc và đại diện lãnh đạo một số UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo về những kết quả nổi bật của tỉnh trong công tác kiểm soát TTHC và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại địa phương.

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã trình bày Đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính. Theo đó, có 03 phương án được đưa ra tổ chức lấy ý, như: Một là, giữ nguyên như hiện nay, nhân sự thực hiện là cán bộ, công chức, viên chức; Hai là, thực hiện mô hình Trung tâm hành chính công liên thông mở rộng phạm vi tiếp nhận hồ sơ trên cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) và vẫn do cán bộ công chức, viên chức thực hiện; Ba là, mô hình Trung tâm hành chính công giao cho doanh nghiệp, tổ chức khác bên ngoài tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Sau khi Đoàn công tác trình bày Đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính; đại diện lãnh đạo các cơ quan của tỉnh đã tham gia ý kiến đóng góp đối với Đề án, đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai tốt hơn nữa việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, tỉnh rất ủng hộ Đề án thí điểm của Văn phòng Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay việc tổ chức lại Bộ phận một cửa các cấp mới được thực hiện, nếu thực hiện thí điểm ngay thì có sự gấp gáp; mặt khác về địa hình của tỉnh có nhiều xã vùng sâu, vùng xa việc thực hiện thí điểm đổi mới với hướng phi địa giới hành chính sẽ rất khó khăn.

Đồng chí đề nghị trong khi chờ phê duyệt Đề án, kiến nghị Văn phòng Chính phủ tham mưu Chính phủ xử lý trước những khó khăn, vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP để giúp các địa phương phục vụ tốt hơn người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Đoàn công tác đã đi khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

  

Khảo sát tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Kon Tum và UBND phường Trường Chinh

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngân đánh giá cao việc tổ chức thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp; Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được thực hiện đồng bộ ở cả 3 cấp và đã kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã rất chuyên nghiệp; bố trí nhân sự theo hướng tiết kiệm nhân lực và mạnh dạn trong thực hiện thí điểm việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC cho Bưu điện tỉnh...

Theo đồng chí, hiện nay việc thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ nảy sinh nhiều vấn đề còn hạn chế và yêu cầu cần phải đổi mới để phù hợp với xu hướng chung của thế giới đó là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, giảm áp lực công việc và giảm số lượng người làm việc. Lợi ích của việc thí điểm thực hiện Đề án là giảm tải khối lượng công việc, cơ quan hành chính Nhà nước tập trung nhân lực, vật lực thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả quản lý Nhà nước; giảm tối thiểu Bộ phận Một cửa các cấp, theo đó giảm chi phí duy trì, vận hành; giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức trực tại Bộ phận Một cửa...

Trước đó, trong buổi sáng, Đoàn công tác đã đi khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Bảo hiểm xã hội tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Kon Tum và UBND phường Trường Chinh.