Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có tân Phó Bí thư

Chiều 16/10, Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khoá II lần thứ XIV, kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty.


Đồng chí Nguyễn Thị Thái Hà được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty

Với kết quả số phiếu bầu tại hội nghị đạt tỉ lệ 100%, đồng chí Nguyễn Thị Thái Hà, chuyên trách Đoàn Tổng công ty được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty.

Phát biểu tại hội nghị, tân Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty đã quan tâm, giúp đỡ, tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ. Trên cương vị mới, đồng chí Hà sẽ cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giáo, đồng thời có trách nhiệm tham mưu, đề xuất những nội dung phù hợp với đặc thù của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra hàng năm và trong nhiệm kỳ 2017-2022, góp phần đưa hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ngày càng phát triển.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty đã đã bầu bổ sung 05 đồng chí ủy viên Ban chấp hành và 01 Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty.