Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng một Bưu điện Việt Nam hiện đại

“Bưu điện Việt Nam tập trung xây dựng và triển khai phương án, quy hoạch, nâng cao năng lực đội ngũ, thu hút nhân tài, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, sáng tạo, phát triển kinh doanh. Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể cho việc trang bị tư duy, kiến thức, kỹ năng cho toàn bộ đội ngũ để tiếp cận, tương tác, sử dụng tốt các hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin và thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện chuyển đổi số.”


Lãnh đạo Tổng công ty trực tiếp trao đổi với các học viên tại các khóa đào tạo của Bưu điện Việt Nam

Đây một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo công tác đào tạo của Bưu điện Việt Nam phải đổi mới phương thức đào tạo, vận dụng những mô hình đào tạo tiên tiến mà thế giới đang triển khai để phát triển đội ngũ đặc biệt là đội ngũ nhân tài. Bởi, chỉ có được nhân tài thì mới hiện thực hóa được những mục tiêu cao cả mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao cho Bưu điện Việt Nam. Nhiệm vụ của đào tạo là làm thế nào góp phần phát hiện ra người giỏi để từ đó nuôi dưỡng, vun đắp họ trở thành người tài, đem tài năng đó ra cống hiến cho Bưu điện Việt Nam.

Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng công ty, công tác đào tạo đã rất được chú trọng nhằm nâng cao năng lực cho tất cả các đối tượng người lao động từ lãnh đạo đến lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh trên toàn mạng lưới. Hàng năm số lao động được đào tạo tập trung lên đến khoảng hơn 10.000 người, tại các đơn vị công tác đào tạo cũng được đào tạo thường xuyên (mỗi lao động trực tiếp sản xuất được đào tạo ít nhất 2,5 lượt/ người/năm). Ngoài ra, từ năm 2020, Tổng công ty áp dụng hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning, hàng tháng số lao động được tham gia đào tạo online đều đặn khoảng 3000 người.

Xác định được mục tiêu đào tạo để phục vụ chiến lược phát triển và thực hiện các định hướng kinh doanh của Tổng công ty, ngay từ khi xây dựng kế hoạch đến khâu triển khai thực hiện, các khóa đào tạo được thiết kế sát với yêu cầu sản xuất kinh doanh và liên tục được cải tiến cách thức tổ chức. Học viên có sự chuẩn bị trước và sau khóa học, có báo cáo đánh giá tình hình sau khóa học, có sự tham gia của cả chuyên gia cũng như các cán bộ của Tổng công ty vào các chương trình đào tạo, và đặc biệt các lớp học nhận được sự quan tâm, chia sẻ, chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí  Lãnh đạo Tổng công ty. Chính vì vậy, hiệu quả từ các khóa học là rất đáng kể, góp phần thay đổi nhận thức của toàn thể đội ngũ từ người quản lý đến người lao động trực tiếp.

Thời gian tới, Bưu điện Việt Nam với sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo và người lao động, không ngừng đổi mới sáng tạo, đột phá trong tư duy và cách làm, phấn đấu triển khai thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới, cũng như khẳng định vị thế dẫn đầu của Tổng công ty tại thị trường Bưu chính Việt Nam, nâng tầm vị thế của Việt Nam trong cộng đồng các doanh nghiệp Bưu chính Quốc tế, vươn lên tốp đầu các doanh nghiệp Bưu chính khu vực Châu Á.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo Bưu điện Việt Nam triển khai các giải pháp thiết thực để xây dựng, củng cố và phát triển đội ngũ lao động. Theo đó, tiếp tục đào tạo, phát triển đội ngũ có năng lực cập nhật để tham gia vào chương trình chuyển đổi số của Tổng công ty và tham gia chương trình Chính phủ điện tử của Chính phủ, đặc biệt là tham gia phát triển dịch vụ công trực tuyến. Tạo lập môi trường đào tạo linh hoạt cho nhân tài phát triển. Thiết lập hệ thống công cụ hiện đại phục vụ công tác đào tạo, chia sẻ thông tin như học trực tuyến E-learning, kênh “Thư viện điện tử”, kênh giảng viên nội bộ... Bên cạnh đó, các websites của Bưu điện Việt Nam, Văn hóa doanh nghiệp như: vnpost.vn, guicaniemtin.vn, kênh youtube.com Bưu điện Việt nam; các fan page (Bưu điện Việt Nam – VNPost; Gửi cả niềm tin; Người Bưu điện,…) của Bưu điện Việt Nam là kênh truyền thông nội bộ, là nơi người quản lý và người lao động được chia sẻ bình luận, nêu ý kiến trao đổi nhằm thấu hiểu nhau và cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, cùng tìm ra các giải pháp phát triển doanh nghiệp; vinh danh những  tấm gương, tập thể, cá nhân xuất sắc... Ngoài ra, việc chia sẻ thông tin kiến thức, kinh nghiệm, xử lý công việc giữa các cá nhân còn được thực hiện qua các nhóm viber, zalo, facebook,… sau các khóa đào tạo nội bộ, các nhóm làm việc. Hoàn thiện hệ thống tài liệu đào tạo, theo hướng điện tử hóa tối đa để hình thành kho tài sản tri thức giúp cho người Bưu điện được tự học hỏi và trau dồi nâng cao năng lực làm việc tốt nhất có thể. Tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ, trong đó nòng cốt là đội ngũ nhân tài, để đáp ứng nhu cầu tự đào tạo thường xuyên, liên tục cho người lao động ở các lĩnh vực trên toàn Tổng công ty.

Các tin khác