Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Phú Yên triển khai kế hoạch kinh doanh bưu điện văn hóa xã năm 2021

Ngày 28/2/2021, Bưu điện tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX) năm 2021.


Quang cảnh hội nghị

Hiện toàn tỉnh có 79 bưu điện văn hóa xã, hoạt động theo hình thức đa dịch vụ. Trong đó có 3 điểm hoạt động theo mô hình quản lý cấp 4. Năm 2020, doanh thu bưu điện văn hóa xã đạt hơn 44 tỉ đồng, đạt 109% kế hoạch, tăng trưởng hơn 11%. Doanh thu bình quân đạt 46,7 triệu đồng/điểm/tháng, đóng góp gần 24% doanh thu toàn Bưu điện tỉnh Phú Yên. Thu nhập bình quân cho người lao động đạt hơn 3 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2021, Bưu điện tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai, mở rộng mô hình BĐ-VHX cấp quản lý thứ 4 trong hệ thống tổ chức của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; tiếp tục đầu tư sửa chữa, mở rộng các BĐ-VHX, vừa triển khai mô hình Postmart (cửa hàng tiện lợi). Cụ thể, các bưu điện văn hóa xã phấn đấu thị phần bưu chính chuyển phát tuyến xã đạt hơn 80%; doanh thu bình quân đạt 7,7 triệu đồng/điểm/tháng; phát triển hệ thống đại lý, cộng tác viên tối thiểu 5 cộng tác viên/điểm; doanh thu bình quân hàng tiêu dùng đạt 3,5 triệu đồng/điểm/tháng; triển khai thêm nhiều dịch vụ hành chính công như lý lịch tư pháp, thu thập hồ sơ đất đai, mở thêm các điểm thu hộ tiền điện...; hội nghị cũng đã trao đổi các giải pháp kinh doanh tại BĐ-VHX trong năm 2021.

Nhân dịp này, Bưu điện Phú tỉnh Yên khen thưởng 15 nhân viên BĐ-VHX có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2020.