Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Yên Bái: Chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.


Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu năm 2021 đạt 28% số người nhận lương hưu, 80% người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, 98% người hưởng trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh  tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.

Thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với Ngân hàng, Bưu điện; xây dựng kế hoạch chi tiết từng năm để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thanh toán qua tài khoản cá nhân. Phối hợp với các Ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán công hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, có cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động nhận chế độ trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của việc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt nhằm đạt mục tiêu năm 2021 về tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Yên Bái định hướng, khuyến khích các ngân hàng thương mại quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp hợp lý mạng lưới ATM để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng, đặc biệt nơi tập trung đông dân cư, khu vực nông thôn. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại phối hợp các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt đến các tổ chức, cá nhân; đồng thời, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai hỗ trợ mở tài khoản, thẻ ATM cho người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp.

Bưu điện tỉnh Yên Bái phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng. Tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về chi trả chính sách an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng; hiệu quả, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; vận động, khuyến khích người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Thông báo công khai, thường xuyên về quy trình, thủ tục đăng ký mở tài khoản. Tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp cận điểm chi trả, vận động khai thác người hưởng mở tài khoản cá nhân và phát hành thẻ ATM; phối hợp với các ngân hàng hướng dẫn người hưởng đăng ký mở tài khoản và nhận thẻ ATM ngay tại điểm chi trả.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tuyên truyền, vận động, khuyến khích chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp cho các đối tượng hưởng qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Chỉ đạo đơn vị thực hiện thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tại nạn lao động bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân của công chức, viên chức, người lao động.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đối tượng thụ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội , trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố tổ chức chi trả các chế độ ốm đau, thai sản dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tại nạn lao động bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân của công chức, viên chức, người lao động, phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% đối tượng sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.