Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phê duyệt kế hoạch thuê tư vấn pháp lý

Ngày 17/3/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định số 382/QĐ-BĐVN về việc phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự toán: Thuê tư vấn pháp lý liên quan đến vụ việc giữa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Công ty cổ phần Việt Nam Truyền thông Toàn Cầu (VGM)

Chi tiết Quyết định số 382/QQD-BĐVN tại đây.