Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sơ kết công tác Quý I/2021

Ngày 08/04/2021 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021.


Quang cảnh hội nghị

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Chu Quang Hào, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Nguyễn Xuân Lam, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên hội đồng thành viên Tổng công ty. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; đại diện lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty; đại diện cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo sơ kết công tác đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021; Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 209-NQ/ĐU ngày 02/4/2019 của Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo quá trình thực hiện chiến lược Chuyển đổi số của Tổng công ty; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/ĐUTCT ngày 10/5/2016 của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Cùng với đó, quán triệt, triển khai Nghị quyết 69-NQ/ĐU ngày 27/3/2021 của Đảng ủy Tổng công ty về hoạt động đổi mới, sáng tạo; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt với yêu cầu phát triển, quy mô tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tiền lương rất cao và thách thức. Trước bối cảnh đó, năm 2021 được xác định là năm Tổng công ty sẽ đổi mới quyết liệt, mạnh mẽ nhằm mang lại sự thay đổi tích cực, đồng bộ, tạo nền tảng phát triển cho giai đoạn 2021-2025, do vậy, ngay từ những ngày đầu năm 2021, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty đã rất quyết liệt, mạnh mẽ; cả hệ thống chính trị của Tổng công ty đều vào cuộc khẩn trương, nghiêm túc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng đã đề ra. Tuy nhiên, kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2021 mặc dù có sự tăng trưởng nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng của lãnh đạo Tổng công ty ty. Chính vì vậy, Tổng công ty vẫn đang tiếp tục xây dựng, tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy kinh doanh dịch vụ nhằm mang lại kết quả đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh.


Khen thưởng các tập thể xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2021, đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đề nghị các cấp ủy trực thuộc, chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên Tổng công ty tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của thị trường, khách hàng. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh dịch vụ logistics; đẩy mạnh tập trung công tác bán hàng để tăng doanh thu giảm áp lực cho 6 tháng cuối năm; xây dựng đề án hỗ trợ người dân thoát nghèo; lãnh đạo triển khai chuyển đổi số hiệu quả; tiếp tục hoàn thiện nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode…

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng công ty cũng triển khai công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tin khác