Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Năm 2022: Chi trả trợ cấp người có công qua hệ thống bưu điện trong tỉnh Lào Cai

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kể từ ngày 1/1/2022 sẽ triển khai thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên phạm vi toàn tỉnh.


Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh Lào Cai
ký kết hợp đồng thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện

Trước đó, ngày 26/5/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh Lào Cai tổ chức Chương trình ký kết Hợp đồng nguyên tắc thí điểm triển khai cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn thành phố Lào Cai và huyện Si Ma Cai.

Đồng thời, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai, hướng dẫn cho lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ cấp huyện, xã thí điểm từ ngày 1/7/2021.

Đến nay, tại địa bàn thành phố Lào Cai và huyện Si Ma Cai đã triển khai 18 điểm chi trả trợ cấp; trong đó, có 4 điểm tại bưu điện và 14 điểm tại UBND các xã, phường, thị trấn. Đối với một số trường hợp người có công ở các thôn, bản đi lại khó khăn của huyện Si Ma Cai, ngành bưu điện thực hiện chi trả tại nhà.  

Theo thống kê, từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2021, Bưu điện tỉnh Lào Cai đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tại 24 xã/phường với tổng kinh phí  trên 11,59 tỷ đồng.

Triển khai cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên phạm vi toàn tỉnh nhằm thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, góp phần đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ ưu đãi.