Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Lào Cai thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho Người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên phạm vi toàn tỉnh kể từ tháng 01/2022

Việc thực hiện cho trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng qua mạng lưới Bưu điện đã được Bưu điện tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai thực hiện thí điểm tại hai địa bàn thành phố Lào Cai và huyện Si Ma Cai từ 01/07/2021, qua đánh giá việc chi trả đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người có công nhận chính sách ưu đãi của nhà nước.

Dự buổi ký kết gồm ban Lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Lãnh đạo sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh, giám đốc Bưu điện huyện, thị xã và lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và xã hội các huyện, thị xã.


Để triển khai cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện kể từ tháng 01/2022 trên phạm vi toàn tỉnh, sáng ngày 27/12/2021 Bưu điện tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai tổ chức ký kết hợp đồng chi trả trợ cấp người có công với cách mạng qua dịch vụ Bưu điện nhằm thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.


Một số hình ảnh tại Lễ ký kết: