Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Khánh Hòa: Kéo dài thời gian thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công thông qua bưu điện

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý kéo dài thời gian thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công thông qua dịch vụ bưu điện.


Cụ thể, thời gian thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công thông qua dịch vụ bưu điện sẽ kéo dài đến hết tháng 3-2022 và triển khai thực hiện tại 136 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ ngày 1/4/2022.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) phối hợp với Bưu điện tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở LĐ-TB-XH tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh hoặc Bộ LĐ-TB-XH để giải quyết theo thẩm quyền.

Được biết, từ ngày 1/7 đến ngày 31/12/2021, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện tại 68/136 xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ số người và số tiền chi trả đạt 98% (còn lại 2% là do một số trường hợp người hưởng mất, hoặc trong thời điểm dịch bệnh người hưởng ở trong khu phong tỏa, cách ly hoặc từ chối nhận tại nhà do không muốn tiếp xúc trong thời điểm dịch bệnh bùng phát).