Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem: “Ẩm thực Việt Nam”

Ngày 05/01/2022, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 11/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 2033/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2021 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Ẩm thực Việt Nam" của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Văn bản số 5315/BĐVN-TBC tại đây.

- Quyết định số 2033/QĐ-BTTTT tại đây.