Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chi đoàn Bưu điện tỉnh Tuyên Quang bàn giao Công trình thanh niên “Hỗ trợ xóa nhà dột nát”

Ngày 5/1/2022, Chi đoàn Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức bàn giao công trình thanh niên “Hỗ trợ xoá nhà dột nát” cho gia đình anh Nguyễn Thanh Liêm thôn Đát Trà, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn.


Gia đình anh Nguyễn Thanh Liêm thuộc hộ nghèo, con trai anh bị khuyết tật đặc biệt, nhận thấy những khó khăn của gia đình, tuổi trẻ Chi đoàn Bưu điện tỉnh đã tham gia sơn, sửa nhà và hỗ trợ 15 triệu giúp gia đình. Đến nay, ngôi nhà đã hoàn thiện và đi vào sử dụng.

Đây là hoạt động ý nghĩa của Tuổi trẻ Bưu điện tỉnh hướng tới Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, qua đó phát huy được trách nhiệm, nghĩa vụ của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.