Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Đắk Nông triển khai kế hoạch năm 2022

Sáng ngày 14/01/2022, Bưu điện tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Tổng công ty có ông Nguyễn Xuân Lam - Thành viên HĐTV và đại diện các Ban chức năng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.


Lãnh đạo Bưu điện tỉnh vinh danh các lao động tiêu biểu

Năm 2021 tình hình dịch bệnh bùng phát tại nhiều địa phương trong đó có địa bàn tỉnh Đắk Nông nên đã ảnh hưởng phần nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, vượt khó của tập thể lãnh đạo và người lao động Bưu điện tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Theo đó, tổng doanh thu năm 2021 thực hiện hơn 137,6 tỷ đồng. Doanh thu tính lương thực hiện hơn 45,9 tỷ đồng.

Năm 2022, Bưu điện tỉnh phấn đấu thực hiện tổng doanh thu hơn 147,6 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với thực hiện năm 2021. Doanh thu tính lương hơn 57,1 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với thực hiện năm 2021.

Với những thành tích đã được được trong năm 2021, Bưu điện tỉnh Đắk Nông đã vinh dự được được tặng Giấy khen của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty; 01 đơn vị trực thuộc được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 đơn vị trực thuộc được tặng Cờ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông; 02 đơn vị được tặng Bằng khen Công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông, 06 đơn vị được tặng Giấy khen của Tổng công ty, 03 đơn vị được tặng Giấy khen của Côn đoàn TCT và 01 đơn vị được tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.


Lãnh đạo Bưu điện tỉnh trao giải thưởng cho Bưu tá xuất sắc năm 2021

Hội nghị đã phát động thi đua năm 2022, tập thể lao động của Bưu điện tỉnh với tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch của Tổng công ty giao, đảm bảo an toàn cho người lao động trước dịch bệnh và triển khai các cơ chế chính sách chăm lo cho người lao động.