Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam tổ chức 13 Cụm phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Ngày 25/5/2022, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định số 678/QĐ-BĐVN về việc tổ chức Cụm phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2022.


Bưu điện các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các phương án ứng phó trong mùa mưa lũ
đảm bảo an ninh an toàn bưu gửi, hàng hóa của khách hàng

Theo đó, Tổng công ty tổ chức 13 Cụm PCTT&TKCN năm 2022 trong mạng lưới hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam gồm 63 Bưu điện tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc.

Các Cụm PCTT&TKCN có nhiệm vụ giúp Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện công tác PCTT&TKCN, đảm bảo an toàn thông tin bưu chính trên mạng lưới Bưu điện Việt Nam theo chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN năm 2022.

Các Cụm PCTT&TKCN có Trưởng Cụm làm đầu mối tiếp nhận sự chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ huy PCTT&TKCN năm 2022 của Tổng công ty giao; phối hợp với các Cụm PCTT&TKCN của Bộ Thông tin và Truyền thông, của các đơn vị có liên quan trên địa bàn theo hướng dẫn và quy định của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN năm 2022 của Tổng công ty.