Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ TTTT giai đoạn 2016 - 2018

Ngày 11/11/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1898/QĐ-BTTTT về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ TTTT giai đoạn 2016-2018.

Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày 29/6/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin...

Quyết định tặng thưởng Bằng khen Bộ TTTT giai đoạn 2016-2017 cho cá nhân

Ngày 11/7/2018. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1143/QĐ-BTTTT về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng cho 349 cá nhân thuộc Tổng công...

Quyết định tặng Bằng khen Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016-2017 cho tập thể

Ngày 10/7/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1135/QĐ-BTTTT về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng cho 151 tập thể thuộc Tổng công...

Quyết định tặng Huân chương Lao động hạng ba giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 09/4/2018, Chủ tịch nước ban hành quyết định số 559/QĐ-TTg về việc tặng Huân chương Lao động hạng ba cho đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt...