Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Bằng khen Bộ TTTT giai đoạn 2015-2016 cho cá nhân

Ngày 01/8/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 1251/QĐ-BTTTT tặng Bằng khen giai đoạn 2015-2016 cho 413 cá nhân...

Điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng và công nhận danh hiệu thi đua

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng; hình thức, nội dung điều kiện, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; thẩm...

Quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016 cho đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên Tổng công ty BĐVN

Ngày 13/01/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 45/QĐ-BTTTT về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm...

Quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2016

Ngày 21/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 2490/QĐ-TTg về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 11 tập thể thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016 cho đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 16/12/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định số 2240/QĐ-BTTTT về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm...

Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015 - 2016 cho đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 16/12/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định số 2242/QĐ-BTTTT về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng cho đơn vị thành viên...

Chỉ thị số 43/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh...

Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen

Ngày 14/6/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg về việc trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia...

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học...

Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua Khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 13/2015/TT-BTTTT ngày 08/6/2015 hướng dẫn công tác Thi đua Khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

Chính phủ quy định mẫu hiện vật khen thưởng và công tác quản lý, cấp phát

Ngày 10/9/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu...

Chính phủ ban hành Nghị định mới về thi đua, khen thưởng

Ngày 01/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 07/4/2014, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Toàn văn...

Trả lại ví tiền bị rơi cho cán bộ hưu trí

Ngày 09/12/2013, tại Bàn 2 - điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội của Nhà Văn hóa phường Tân Thịnh,...