Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Khen thưởng sáng kiến cấp Tổng Công ty đợt 2 năm 2012

Ngày 15/1/2013, Tổng Công Bưu điện Việt Nam đã có quyết định số 09/QĐ-BĐVN về việc Công nhận và khen thưởng sáng...