Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Bộ Thông tin và Truyền thông tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho 81 cá nhân của Bưu chính Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa quyết định phong tặng cho danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 81 cá nhân trực thuộc Tổng...

Bưu chính Việt Nam cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào thi đua "VNPT cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Tổng Công ty Bưu chính...

Ghi lòng, tạc dạ lời Bác Hồ dạy về thi đua yêu nước

Sinh thời, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến vấn đề thi đua yêu nước, coi đó là một bộ phận không thể thiếu được trong...

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012

Với chủ đề “Công đoàn với nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đi đầu trong phong trào “Nụ cười...

Khen thưởng sáng kiến cấp Tổng Công ty đợt 2 năm 2012

Ngày 15/1/2013, Tổng Công Bưu điện Việt Nam đã có quyết định số 09/QĐ-BĐVN về việc Công nhận và khen thưởng sáng...