Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Quyết định công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017

Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Quyết định khen thưởng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017

Khen thưởng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Quyết định công nhận và khen thưởng Danh hiệu Lao động tiến tiến năm 2017

Công nhận và khen thưởng cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2017

Quyết định tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2017 cho cá nhân của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Tặng Giấy khen của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho cắc cá nhân thuộc Tổng công ty đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 04/2018

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần và sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam"

Khen thưởng thi đua quý I năm 2018

Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác quý I năm 2018

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 03/2018

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Hướng dẫn đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng giai đoạn cấp Bộ và cấp Nhà nước (xét trong năm 2018)

Ngày 15/3/2018, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành văn bản số 937/BĐVN-VP hướng dẫn đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng giai...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 02/2018

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Chương trình thi đua năm 2018

Ngày 06/01/2018, Hội đồng Thành viên và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành văn bản số 86/BĐVN-CĐTCTBĐVN phát động Chương trình...

Thỉ thị phát động thi đua năm 2018

Ngày 06/01/2018 Hội đồng Thành viên và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 01/CTLT-BĐVN-CĐTCT phát động tổ chức các...

Quyết định tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2017 cho đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho đơn vị thành viên, đơn vị khối cơ quan Tổng công ty đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 12/2017

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Hướng dẫn đề nghị khen thưởng năm 2017 đối với cá nhân

Ngày 16/12/2017, Tổng công ty đã ban hành văn bản số 5545/BĐVN-VP về việc hướng dẫn đề nghị khen thưởng năm 2017 đối với cá nhân

Quyết định tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2017 cho đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên của Tổng công ty

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên của Tổng công ty đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2017 đối với tập thể

Ngày 11/11/2017 Tổng công ty đã ban hành văn bản số 4961/BĐVN-VP hướng dẫn tổng kết công tác thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2017 đối với tập thể.

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 11/2017

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 09/2017

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 08/2017

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...