Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Khóa đào tạo "Nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành kinh doanh”

Tổng công ty triển khai đồng thời 3 khóa chương trình đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành kinh doanh” dành cho giám đốc, phó giám đốc tại các đơn vị...

Khai giảng khóa học "Nâng cao kỹ năng quản lý kỹ thuật nghiệp vụ" khóa 1/2019

Trong 03 ngày từ 03-06/03/2019 Tổng công ty tổ chức khóa học "Nâng cao kỹ năng quản lý kỹ thuật nghiệp vụ" năm 2019 dành cho 76 học viên là Giám đốc, Phó Giám...