Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Mạng lưới dịch vụ bưu điện

none

Danh sách bưu cục

Mã số: 824600
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Dĩ An
Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743795616)

Mã số: 825063
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bình Minh
Địa chỉ: Khu phố Bình Minh 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743736420)

Mã số: 825080
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 HCC Dĩ An
Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743795733)

Mã số: 825072
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 TMĐT Dĩ An
Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743739687)

Mã số: 824730
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bình An
Địa chỉ: Khu phố Nội Hóa 1, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743781111)

Mã số: 824780
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tân Đông Hiệp
Địa chỉ: Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743772857)

Mã số: 825070
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 KHL Dĩ An
Địa chỉ: Sô´296/1A, Đường ĐT 743 KP Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743790300)

Mã số: 824866
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 TMĐT & Logistic
Địa chỉ: Sô´296/1A, Đường ĐT 743 KP Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743.939377)

Mã số: 824880
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tân Bình
Địa chỉ: Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743738000)

Mã số: 824900
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Sóng Thần
Địa chỉ: Đường Đại Lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743790100)

Mã số: 824740
Bưu cục: Điểm BĐVHX Bình An
Địa chỉ: Khu phố Bình Thung, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743774000)

Mã số: 824781
Bưu cục: Điểm BĐVHX Tân Đông Hiệp
Địa chỉ: Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743738100)

Mã số: 825010
Bưu cục: Điểm BĐVHX An Bình
Địa chỉ: Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743737771)

Mã số: 824609
Bưu cục: Đại lý bưu điện Sóng Thần 2
Địa chỉ: Sô´4A/19, Khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743742421)

Mã số: 824791
Bưu cục: Đại lý bưu điện Đông Chiêu 6
Địa chỉ: Sô´30/14B, Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743728071)

Mã số: 824864
Bưu cục: Đại lý bưu điện Đông An
Địa chỉ: Sô´43/3B, Khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An (ÐT: )

Mã số: 824896
Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Phước
Địa chỉ: Sô´13/2A, Khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An (ÐT: )

Mã số: 824948
Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Đường 44
Địa chỉ: Sô´3/6, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743792035)

Mã số: 825017
Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Đường 62
Địa chỉ: Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An (ÐT: 0968835835)

Mã số: 824724
Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Lập 8
Địa chỉ: Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hoà, Thành phố Dĩ An (ÐT: )

Mã số: 824720
Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Dĩ An
Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743790300)

Mã số: 825069
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Charm Plaza
Địa chỉ: Khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An (ÐT: )

Mã số: 824863
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chung cư Thuận Kiều
Địa chỉ: Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An (ÐT: )

Mã số: 825015
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chung cư An Bình
Địa chỉ: Khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An (ÐT: )

Mã số: 824719
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phường Đông Hòa
Địa chỉ: Khu phố Đông A, Phường Đông Hoà, Thành phố Dĩ An (ÐT: )

Mã số: 824777
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phường Bình Thắng
Địa chỉ: Khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An (ÐT: )

Mã số: 825030
Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTX Dĩ An
Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 3742929)

Mã số: 824865
Bưu cục: Bưu cục văn phòng Trung tâm Thương mại & Logistics
Địa chỉ: Sô´296/1A, Khu phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An (ÐT: )