Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Mạng lưới dịch vụ bưu điện

none

Danh sách bưu cục

Mã số: 822300
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Tân Uyên
Địa chỉ: Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743656415)

Mã số: 822325
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 HCC Tân Uyên
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743656900)

Mã số: 822327
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 TMĐT Tân Uyên
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743685779)

Mã số: 822328
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Nam Tân Uyên
Địa chỉ: Khu phố 7, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743685779)

Mã số: 822410
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Hội Nghĩa
Địa chỉ: Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743648099)

Mã số: 822460
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Khánh Bình
Địa chỉ: Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743652440)

Mã số: 822710
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 KHL Tân Uyên
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743658820)

Mã số: 822520
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tân Vĩnh Hiệp
Địa chỉ: Ấp KP Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743631399)

Mã số: 822540
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tân Phước Khánh
Địa chỉ: Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743659611)

Mã số: 822610
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tân Ba
Địa chỉ: Khu phố Ba Đình, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743620567)

Mã số: 822440
Bưu cục: Điểm BĐVHX Khánh Bình
Địa chỉ: Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743610330)

Mã số: 822470
Bưu cục: Điểm BĐVHX Vĩnh Tân
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743839051)

Mã số: 822510
Bưu cục: Điểm BĐVHX Phú Chánh
Địa chỉ: Ấp Phú Bưng, Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743642968)

Mã số: 822580
Bưu cục: Điểm BĐVHX Bạch Đằng
Địa chỉ: Ấp Tân Trạch, Xã Bạch Đằng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743656811)

Mã số: 822590
Bưu cục: Điểm BĐVHX Thạnh Phước
Địa chỉ: Ấp Tân Lương, Xã Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743625189)

Mã số: 822680
Bưu cục: Điểm BĐVHX Thạnh Hội
Địa chỉ: Ấp Nhựt Thạnh, Xã Thạnh Hội, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743658090)

Mã số: 822329
Bưu cục: Đại lý bưu điện UYÊN HƯNG
Địa chỉ: Khu phố 8, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822425
Bưu cục: Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 6
Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822427
Bưu cục: Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 10
Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822428
Bưu cục: Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 11
Địa chỉ: Ấp 1, Phường Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822456
Bưu cục: Đại lý bưu điện Khánh Bình 14
Địa chỉ: Ấp 1, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743652559)

Mã số: 825302
Bưu cục: Đại lý bưu điện Khánh Bình 3
Địa chỉ: Sô´Kim Thanh, Ấp KP Long Bình, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0988123639)

Mã số: 825305
Bưu cục: Đại lý bưu điện Khánh Lộc 3
Địa chỉ: Ấp Khánh Lộc, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 825306
Bưu cục: Đại lý bưu điện KHÁNH VÂN
Địa chỉ: Ấp Khánh Vân, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 825304
Bưu cục: Đại lý bưu điện KHÁNH TÂN
Địa chỉ: Ấp Khánh Tân, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822479
Bưu cục: Đại lý bưu điện Vĩnh Tân
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822481
Bưu cục: Đại lý bưu điện Vĩnh Tân 1
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822533
Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Vĩnh Hiệp 1
Địa chỉ: Ấp KP Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822573
Bưu cục: Đại lý bưu điện Khánh Lộc
Địa chỉ: Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822574
Bưu cục: Đại lý bưu điện Long Hội
Địa chỉ: Khu phố Khánh Long, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822575
Bưu cục: Đại lý bưu điện Khánh Lợi
Địa chỉ: Khu phố Khánh Lợi, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822576
Bưu cục: Đại lý bưu điện Khánh Long
Địa chỉ: Khu phố Khánh Long, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822577
Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Phước Khánh 12
Địa chỉ: Khu phố Bình Hòa 1, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822635
Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Mỹ 9
Địa chỉ: Khu phố Tân Mỹ, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822655
Bưu cục: Đại lý bưu điện KDC Phúc Đạt
Địa chỉ: Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822651
Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Hiệp
Địa chỉ: Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0987988239)

Mã số: 822652
Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Hiệp 2
Địa chỉ: Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822653
Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Hiệp 3
Địa chỉ: Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822654
Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Hội
Địa chỉ: Ấp Tân Hội, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822310
Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tân Uyên
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743641416)

Mã số: 822656
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Tân Hiệp
Địa chỉ: Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số: 822480
Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTX Tân Uyên
Địa chỉ: Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 3656900)