Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

BƯU ĐIỆN VIỆT NAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

none

1. Thông tin về các vị trí tuyển dụng:

a. Vị trí: Phó Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư

* Số lượng tuyển dụng: 01 người.

* Mô tả công việc:

Giúp việc cho Trưởng ban trong việc quản lý điều hành công tác đầu tư xây dựng cơ bản cụ thể như sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo sửa chữa hàng năm, thẩm định, trình Lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai.

- Chỉ đạo công tác thẩm định các nội dung triển khai kế hoạch đầu tư, cải tạo sửa chữa của các đơn vị cụ thể:

+ Chủ trì phối hợp với các Ban chức năng của Tổng công ty thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.

+ Phối hợp với Ban Tài chính Kế toán thẩm định cấp vốn và thanh quyết toán các dự án.

- Chỉ đạo công tác theo dõi tình hình thực hiện đầu tư tại các đơn vị, công tác báo cáo giám sát đáng giá đầu tư trên toàn mạng lưới của Tổng công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác đầu tư, hợp đồng kinh tế của Tổng công ty theo lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Tổng công ty và Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư.

* Yêu cầu chung:

- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi.

- Ưu tiên nam giới.

- Có năng lực tổ chức điều hành công việc đạt hiệu quả.

- Có khả năng đoàn kết và quy tụ nhân viên.

- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Chịu áp lực công việc cao. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hoặc đi công tác xa, dài ngày.

- Biết ngoại ngữ tiếng Anh ở trình độ B1 hoặc tương đương trở lên.

* Yêu cầu chuyên môn:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành: xây dựng, kinh tế xây dựng), hệ chính quy tại các trường Đại học Công lập.

-  Năng lực kinh nghiệm: Có tối thiểu 07 năm làm quản lý công tác đầu tư xây dựng tại các doanh nghiệp như: Trưởng/ Phó phòng KHĐT, Giám đốc/ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong xây dựng.

 

b. Vị trí: Chuyên viên Đầu tư Xây dựng cơ bản.

* Số lượng tuyển dụng: 07 người

* Mô tả công việc

Giúp Lãnh đạo Ban theo dõi quản lý đầu tư tại các đơn vị được phân công, cụ thể:

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo sửa chữa hàng năm, thẩm định, trình Lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai.

- Thẩm định các nội dung triển khai kế hoạch đầu tư, cải tạo sửa chữa tại các đơn vị, cụ thể:

+ Thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.

+ Phối hợp với Ban Tài chính Kế toán thẩm định cấp vốn và thanh quyết toán các dự án.

- Theo dõi tình hình thực hiện đầu tư tại các đơn vị, công tác báo cáo giám sát đánh giá đầu tư tại các đơn vị

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng ban.

* Yêu cầu chung:

- Độ tuổi: Không quá 35 tuổi.

- Ưu tiên nam giới.

- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Chịu áp lực công việc cao. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hoặc đi công tác xa, dài ngày.

* Yêu cầu chuyên môn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành: xây dựng, kinh tế xây dựng), hệ chính quy. Ưu tiên các trường: Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh.

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm thuộc một trong các lĩnh vực: Quản lý dự án; giám sát thi công xây dựng; thiết kế xây dựng; thi công xây dựng.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong xây dựng.

 

c. Vị trí: Chuyên viên quản lý dự án

* Số lượng tuyển dụng: 02 người

* Mô tả công việc

- Tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị và thực hiện dự án;

- Hoàn thiện quy trình, mẫu biểu, báo cáo cho công tác quản lý đầu tư;  

- Làm việc với các đơn vị tư vấn để đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành nhằm tiết kiệm, khả thi và đảm bảo an toàn;

- Làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng về các thủ tục pháp lý của dự án;

- Lập và kiểm tra hồ sơ dự toán, hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ quyết toán;

- Phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công để xử lý kịp thời mọi vướng mắc, đảm bảo các kế hoạch thực hiện của dự án;

- Thực hiện và tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, kiểm soát mọi hoạt động trên công trình và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban mọi hoạt động của dự án;

- Nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán cho các đơn vị tư vấn, các nhà thầu thi công của dự án;

- Báo cáo đầy đủ, kịp thời các công việc thực hiện cho Lãnh đạo Ban, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện.

* Yêu cầu chung:

- Độ tuổi: Không quá 35 tuổi.

- Ưu tiên nam giới.

- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Chịu áp lực công việc cao. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hoặc đi công tác xa, dài ngày.

* Yêu cầu chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên (chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kiến trúc sư quy hoạch, Kỹ sư kinh tế Xây dựng, Kỹ sư hạ tầng giao thông), hệ chính quy. Ưu tiên các trường: Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm thuộc một trong các lĩnh vực: Quản lý dự án; giám sát thi công xây dựng; thiết kế xây dựng; thi công xây dựng.

- Đã từng tham gia quản lý - điều hành các dự án đầu tư trong vai trò thi công, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, ưu tiên đã từng công tác tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Đã tham gia hoàn thành ít nhất 01 dự án đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi hoàn thành dự án.

- Hiểu biết và nắm được công tác đấu thầu, thanh toán, quyết toán, dự toán, hợp đồng kinh tế thi công, tư vấn.

- Làm tốt công tác kế hoạch, tiến độ, trình tự thi công dự án đầu tư xây dựng.

- Hiếu biết và nắm được các thủ tục đầu tư, qui hoạch dự án.

- Hiểu biết về công tác GPMB

- Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành CAD, Project, Excel...

 

d. Vị trí: Kỹ sư Cơ điện

* Số lượng tuyển dụng: 01 người

* Mô tả công việc

- Tham gia công tác quản lý dự án trong lĩnh vực cơ điện (ME): Lập dự án đầu tư; Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng; kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT kết quả lựa chọn nhà thầu, thẩm định hồ sơ thanh, quyết toán khối lượng Xây dựng cơ bản.

- Giám sát thi công công trình hạng mục cơ điện.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc đầu tư trang thiết bị bưu chính có liên quan đến cơ khí, điện, điện nhẹ.

* Yêu cầu chung

- Độ tuổi: Không quá 35 tuổi.

- Ưu tiên nam giới.

- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Chịu áp lực công việc cao. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hoặc đi công tác xa, dài ngày.

* Yêu cầu chuyên môn

- Tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành: Cơ khí, điện, điện tử), hệ chính quy. Ưu tiên các trường: Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học GTVT Hà Nội, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Đại học Điện lực.

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về lĩnh vực: Cơ khí, Điện, Điện tử.

 

2. Quyền lợi

- Mức lương:

+ Vị trí Phó Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư: Tối thiểu 28 triệu đồng/ tháng theo hiệu quả công việc, không hạn chế mức tối đa.

+ Chuyên viên Đầu tư XDCB: Bình quân 15,5 triệu đồng/ tháng theo hiệu quả công việc, không hạn chế mức tối đa.

+ Chuyên viên quản lý dự án: Bình quân 12,2 triệu đồng/ tháng theo hiệu quả công việc, không hạn chế mức tối đa.

+ Kỹ sư cơ điện: Bình quân 12,2 triệu đồng/ tháng theo hiệu quả công việc, không hạn chế mức tối đa.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được tham gia các khóa đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn của Tổng công ty.

3. Thời gian và địa điểm làm việc: Làm trong giờ hành chính tại Hà Nội.

4. Yêu cầu hồ sơ (không cần công chứng):

- Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của Tổng công ty theo mẫu tại đây

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác (có thời hạn 06 tháng đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

- Giấy khai sinh.

- Bằng tốt nghiệp (Đại học, Thạc sỹ) kèm theo Bảng điểm.

- Các bằng cấp chứng chỉ khác có liên quan (nếu có)

- Giấy khám sức khỏe (có thời hạn 06 tháng đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

- Giấy chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân (còn hiệu lực).

5. Hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 30/11/2018.

(Quy trình tuyển dụng: Sơ tuyển hồ sơ; Phỏng vấn đánh giá năng lực chuyên môn).

 

Thông tin liên hệ: Nộp hồ sơ trực tiếp theo địa chỉ:

Ông Phí Công Chung.

Điện thoại: 024 37689356.

Địa chỉ: Ban Tổ chức Lao động, Tầng 7, Tòa nhà Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (số 5, Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).