Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

BƯU ĐIỆN TỈNH CÀ MAU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

none

1. Chuyên viên kế toán: 02 người

a) Yêu cầu công việc:

- Thực hiện công tác kế toán quản lý dòng tiền; Kế toán xây dựng cơ bản.

- Thực hiện trên phần mềm kế toán các nội dung của kế toán phần hành.

- Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán theo yêu cầu quản lý.

- Thực hiện các phần hành kế toán theo phân công.

b) Tiêu chuẩn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/ Kế toán/Kiểm toán, hệ chính quy. 

- Am hiểu về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán đối với doanh nghiệp.

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B trở lên.

- Sử dụng thành thạo công cụ tin học văn phòng.

- Độ tuổi dưới 35 tuổi.

2. Chuyên viên Kế hoạch – Kinh doanh: 03 người

a) Yêu cầu công việc:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng cơ chế chính sách phát triển các dịch vụ, kênh bán hàng trên địa bàn.

- Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản suất kinh doanh, các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, phát triển khách hàng

- Phân tích đánh giá đối thủ cạnh tranh.

b) Tiêu chuẩn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán/Ngân hàng/ Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Marketing

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên.

- Tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính và các chương trình tin học văn phòng

- Độ tuổi dưới 35 tuổi

3. Chuyên viên quản lý chất lượng: 01 người

a) Yêu cầu công việc:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các đơn vị trực thuộc.

- Theo dõi, đánh giá và chấm điểm chất lượng các đơn vị trực thuộc trong toàn BĐT hoặc trong đơn vị thuộc phạm vi phụ trách

b) Tiêu chuẩn:

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh tế bưu chính viễn thông; quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông, Luật kinh tế.

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B trở lên.

- Sử dụng thành thạo công cụ tin học văn phòng.

- Độ tuổi dưới 30 tuổi.

4. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Tổ chức cán bộ: 01 người
a) Yêu cầu công việc:

- Thực hiện công tác tiền lương và chế độ, chính sách cho người lao động.
- Xây dựng bổ sung, sửa đổi các quy chế, chính sách quản lý lao động tiền lương.
- Quản lý lao động, định mức lao động.
- Lập kế hoạch, giám sát, triển khai thực hiện công tác tuyển dụng lao động.
b) Tiêu chuẩn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, quản trị nhân lực, kinh tế luật

- Am hiểu về Bộ Luật lao động và các quy định của Nhà nước hiện hành liên đến lĩnh vực lao động – tiền lương, BHXH và các chế độ chính sách khác đối với người lao động.

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B trở lên.

- Sử dụng thành thạo công cụ tin học văn phòng.

- Độ tuổi dưới 35 tuổi.

5. Quyền lợi của ứng viên trúng tuyển:

- Mức lương: Bình quân 7,0 triệu đồng/tháng trở lên theo hiệu quả công việc, không hạn chế mức tối đa.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

6. Hình thức tuyển dụng: Thi kiểm tra kiến thức, phỏng vấn.

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự thi;

- Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu;

- Lý lịch cán bộ theo mẫu (khai theo mẫu 2C Bộ Nội vụ) quy đinh, dán ảnh 4x6 chụp trong vòng 6 tháng, có xác nhận và đóng dấu của đơn vị đang công tác hoặc UBND cấp xã, phường.

- Các bản sao hợp pháp văn bằng, chứng chỉ đào tạo và trình độ học vấn, chuyên  môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học,…

- Các quyết định, giấy tờ, tài liệu liên quan đến kinh nghiệm làm việc, quản lý điều hành tại các phòng chức năng, đơn vị, chi nhánh trực thuộc Doanh nghiệp đã và đang công tác (nếu có),

- Phiếu khám sức khỏe cá nhân của cơ quan y tế có thẩm quyền (trong thời gian không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

7. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/03/2019 (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu)

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính Bưu điện tỉnh Cà Mau (Tầng 3, Số 03 Lưu Tấn Tài, F5, Tp. Cà Mau).

+ Liên hệ: Ông Nhâm Văn Khương, Trưởng phòng TCHC. Số điện thoại: 0290.3831461, DĐ 0913.986.987 (trong giờ hành chính). Website: camau.vnpost.vn:99