Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thi đua khen thưởng

none

Bưu điện Việt Nam phát động tổ chức các phong trào thi đua năm 2021

Nhằm tạo động lực, khuyến khích các đơn vị và cá nhân nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế...