Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thi đua khen thưởng

none

Nghị định 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Ngày 31/7/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Nghị...

Điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng và công nhận danh hiệu thi đua

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng; hình thức, nội dung điều kiện, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; thẩm...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 04/2017

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối Cơ quan Tổng công ty năm 2016 cho cá nhân

Hướng dẫn các đơn vị khối Cơ quan Tổng công ty bình xét khen thưởng năm 2016 cho cá nhân

Hướng dẫn đề nghị khen thưởng năm 2016 đối với cá nhân

Hướng dẫn đề nghị khen thưởng năm 2016 đối với cá nhân

Hướng dẫn tổng kết thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2016 đối với tập thể

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối Cơ quan Tổng công ty năm 2016 cho tập thể

Hướng dẫn tổng kết thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2016 đối với các đơn vị khối Cơ quan Tổng công ty

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 11-12/2016

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 10/2016

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Khen thưởng Chương trình thi đua quý 3 năm 2016

Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc Chương trình thi đua quý 3 năm 2016