Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thi đua khen thưởng

none

Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 27/3/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 483/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện...

Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 08 và ngày 18/3/2018, Chủ tịch nước ban hành các Quyết định số 370/QĐ-CTN, 406/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho các cá nhân...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 03/2018

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Cụm thi đua tự vệ 10 TP. Hồ Chí Minh ký kết giao ước thi đua năm 2018

Ngày 20/03/2018, Cụm thi đua Tư vệ 10 TP. Hồ Chí Minh gồm: Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, Viễn thông TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện Lực Hồ Chí Minh, Tổng công ty...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 02/2018

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Dâng hương hoa các Anh hùng, Liệt sỹ Ngành Bưu điện

Ngày 09/02/2018, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ngành Giao bưu – Thông tin R (huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh), Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, Viễn Thông TP. Hồ Chí Minh và...

Quyết định Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 21/12/2017 và ngày 22/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định số 2062/QĐ-TTg, 110/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho...

Quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 2118/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2017 cho đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho đơn vị thành viên, đơn vị khối cơ quan Tổng công ty đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 12/2017

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...