Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thi đua khen thưởng

none

Khối thi đua Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên tổng kết phong trào bảo vệ ANTQ năm 2017

Ngày 28/11/2017, tại Hội trường Bưu Điện tỉnh Phú Yên, Khối thi đua Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ...

Quy tập hài cốt Liệt sỹ về Nghĩa trang Liệt sỹ Ngành Giao bưu – Thông tin R

Ngày 08/11/2017, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ngành Giao bưu – Thông tin R (huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh), Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, Viễn Thông TP. Hồ Chí Minh, Ban...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 11/2017

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Nghị định 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Ngày 31/7/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Nghị...

Điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng và công nhận danh hiệu thi đua

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng; hình thức, nội dung điều kiện, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; thẩm...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 04/2017

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016 cho đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên Tổng công ty BĐVN

Ngày 13/01/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 45/QĐ-BTTTT về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm...

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối Cơ quan Tổng công ty năm 2016 cho cá nhân

Hướng dẫn các đơn vị khối Cơ quan Tổng công ty bình xét khen thưởng năm 2016 cho cá nhân

Hướng dẫn đề nghị khen thưởng năm 2016 đối với cá nhân

Hướng dẫn đề nghị khen thưởng năm 2016 đối với cá nhân

Hướng dẫn tổng kết thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2016 đối với tập thể

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016