Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thi đua khen thưởng

none

Quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 cho đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định số 2371/QĐ-BTTTT về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017...

Quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 cho đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định số 2373/QĐ-BTTTT về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017...

Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 20/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 2606/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao đọng hạng nhì cho cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông" năm 2017

Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông" năm 2017 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, đã có thành tích đóng góp cho sự...

Hướng dẫn đề nghị khen thưởng năm 2017 đối với cá nhân

Ngày 16/12/2017, Tổng công ty đã ban hành văn bản số 5545/BĐVN-VP về việc hướng dẫn đề nghị khen thưởng năm 2017 đối với cá nhân

Quyết định tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2017 cho đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên của Tổng công ty

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên của Tổng công ty đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Khối thi đua Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên tổng kết phong trào bảo vệ ANTQ năm 2017

Ngày 28/11/2017, tại Hội trường Bưu Điện tỉnh Phú Yên, Khối thi đua Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ...

Quy tập hài cốt Liệt sỹ về Nghĩa trang Liệt sỹ Ngành Giao bưu – Thông tin R

Ngày 08/11/2017, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ngành Giao bưu – Thông tin R (huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh), Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, Viễn Thông TP. Hồ Chí Minh, Ban...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 11/2017

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Nghị định 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Ngày 31/7/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Nghị...