Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chi tiết văn bản pháp lý

none
Tên văn bản pháp lý Danh mục văn bản đăng Công báo Ngày 31 tháng 10 năm 2010
Số/ Ký hiệu Van phòng VNPost
Ngày ban hành 31/10/2010
Đơn vị ban hành
Người ký
Ngày có hiệu lực 31/10/2010
Nội dung

1. Thông tư số 148/2010/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2010 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực baor hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.

2. Thông tư 159/2010/ TT- BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động của các Cơ quan hành chính Nhà nước.